PROJECTE

La primera planta de metanol circular d’Espanya

Ecoplanta –situada al Morell, Tarragona– es convertirà en un paradigma de referència en la transició cap a l’economia circular. Serà la primera planta d’Espanya que produirà metanol circular a partir de residus urbans tractats provinents principalment dels ecoparcs de l’entorn. Ecoplanta esdevindrà així un referent de valorització material, en obtenir nous materials i reduir així l’ús de matèries primeres verges. Els materials que es poden valorar són, per exemple, envasos lleugers, paper, cartó o residus sòlids urbans, entre altres.
La futura planta tindrà una capacitat de tractament d’unes 363.000 tones de residu sòlid urbà (RSU) i es generaran fins a 237.000 tones de metanol circular. Aquesta instal·lació serà la quarta del món d’aquestes característiques (ja existeixen projectes similars: al Canadà, una planta en funcionament a Edmonton i una altra en construcció a Varennes, i a Europa una planta a Rotterdam en fase de desenvolupament).

Ecoplanta és el resultat de més de 20 anys de recerca sobre el reciclatge molecular i d’aplicació d’aquesta nova tecnologia en un procés industrial.

El producte resultant és el metanol circular, que s’utilitzarà com a matèria primera per produir materials circulars per a dissolvents, adhesius, pintures, resines plàstiques, aerosols, entre altres, o biocombustibles avançats, i contribuirà a evitar l’emissió d’unes 200.000 tones de CO₂ cada any i a reduir els residus que altrament acabarien a l’abocador.

Background

Un projecte sostenible en l’àmbit econòmic, ambiental i social

La necessitat de produir de manera sostenible fa que existeixi un mercat creixent per al metanol circular com a resposta a la demanda de productes cada vegada més verds i respectuosos amb el medi ambient que requereixin l’ús d’aquest component. En aquest sentit, Ecoplanta és un projecte rigorosament sostenible, tant des del punt de vista mediambiental com social, i representa un projecte industrial amb una gran projecció de futur.

El projecte Ecoplanta, única candidatura espanyola preseleccionada per al Innovation Fund de la Comissió Europea

Aquest projecte de valorització de residus sòlids urbans ha estat preseleccionat, entre més de 300 projectes a gran escala presentats, per la seva contribució a la lluita contra el canvi climàtic. Amb la seva aposta, la Unió Europea dona el seu suport als promotors d’aquests projectes, altament innovadors, per implementar la seva tecnologia. Específicament, la tecnologia de gasificació d’Ecoplanta ha estat destacada per la seva innovació, la seva disminució d’emissions de carboni i el seu grau d’escalabilitat.

Tarragona: una oportunitat per al territori

Ecoplanta oferirà molts avantatges al Morell en generar una nova activitat econòmica amb la consegüent creació de noves ocupacions i empreses vinculades amb aquesta activitat, la qual cosa afavorirà el desenvolupament econòmic local.
D’aquesta manera, s’obre una clara oportunitat de convertir-se en un territori líder en economia circular a Europa.